Archív článkov

Fyzické osoby - podnikatelia môžu od 1.7.2018 komunikovať s FS už len elektronicky

23.06.2018 12:56
Od 1. júla 2018 je zavedená povinná elektronická komunikácia s daňovými úradmi už aj pre fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi.  Priznania, mesačné prehľady a ostatné podania môžu podať osobne na daňovom úrade najneskôr v piatok 29.6.2018, poštou najneskôr v sobotu 30.6.2018. Od 1. júla...

Finančná správa pripravuje projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy

23.06.2018 12:54
Finančná správa pripravuje projekt online napojenia všetkých pokladníc na portál finančnej správy. Od roku 2012 zaviedla už desiatky opatrení z akčných plánov boja proti daňovým podvodom. Vďaka tomu znížila daňovú medzeru zo 41 % na 26 % a do štátnej pokladnice priniesla viac o približne 3,7 mld....

Od 1.7.2018 sa zvyšuje tzv. životné minimum

23.06.2018 12:49
Životné minimum na dospelú osobu sa od začiatku júla tohto roka zvýši o 2,8 %, teda o 5,59 eura na 205,07 eura. Pri druhej spoločne posudzovanej osobe pôjde o nárast o 3,9 eura na 143,06 eura a na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa sa suma životného minima zvýši o 2,55 eura na...

Stravné sa od 1.6.2018 definitívne zvyšuje

26.05.2018 14:43
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 148/2018 Z. z. stravné...

Návrh zvýšenia stravného od 1.6.2018

23.04.2018 20:45
Navrhovaným opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, ktoré rezort práce predložil do pripomienkového konania by mala suma stravného v prípade pracovnej cesty v trvaní 5 až 12 hodín stúpnuť od 1.6.2018 zo súčasných 4,50 eura na 4,80 eura za každý deň, stravné pri...

Čo si môže fyzická osoba odpočítať od základu dane z príjmov v daňovom priznaní za rok 2017

21.02.2018 08:35
Daňové priznanie musíte tento rok podať do utorka 3. apríla 2018. Okrem podnikateľov a živnostníkov zdaňujú svoj príjem, ak bol vyšší ako 1 901,67 eur, aj zamestnanci. Za zamestnancov môže dane vysporiadať ich zamestnávateľ, avšak iba v prípade, ak nemali iné príjmy napr....

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti

06.02.2018 09:56
Zamestnanec, ktorý mal v roku 2017 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 15. februára 2018 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov...

SZČO - uplatňovanie výdavkov

07.01.2018 16:31
Podnikateľ, ktorý dosahuje príjmy podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, môže postupovať pri stanovení základu dane tak, že uplatní výdavky stanovené percentom z úhrnu príjmov – paušálne výdavky. Paušálne výdavky vedie daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z...

Živnostníci a daň z príjmu za rok 2017 - v papierovej forme alebo elektronicky?

04.01.2018 11:34
Od 1.7.2018 majú povinnosť komunikovať s daňovými úradmi elektrinicky už aj živnostníci. Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017 môžu živnostníci podávať ešte v papierovej forme, t.j. odovzdaním priznania na daňovom úrade alebo jeho zaslaním poštou a to aj v prípade, že oznámia...

Zrušenie daňovej licencie od roku 2018

31.10.2017 09:49
Daňová licencia, teda inštitút minimálnej výšky dane z príjmov právnickej osoby sa počnúc zdaňovacím obdobím 2018 už platiť nebude. Zrušenie daňovej licencie priniesla novela zákona o dani z príjmov č. 341/2016 Z. z. Pri podaní daňového priznania v roku 2018 za zdaňovacie obdobie 2017 (vrátane...
Záznamy: 41 - 50 zo 87
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>