O nás      

          

 

            Spoločnosť DATAPLUS, s.r.o. sa zaoberá poskytovaním komplexných služieb           v oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky pre fyzické i právnické osoby, pre podnikateľské subjekty i neziskové organizácie, pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva i účtovné jednotky účtujúce v sústave podvojného účtovníctva, pre platiteľov DPH, neplatiteľov DPH, ako aj pre osoby registrované podľa § 7, resp. § 7a zákona o DPH.

            Spoločnosť DATAPLUS, s.r.o. bola založená v roku 2009, kde nadviazala                  na dlhoročné skúsenosti v oblasti účtovníctva, miezd a personalistiky nadobudnuté               pri vykonávaní uvedených činností v pracovnom pomere a formou živnosti.

            V súčasnosti máme k dispozícii skúsený a kvalifikovaný 3-členný kolektív zaručujúci profesionálny prístup, vysokú odbornú úroveň poskytovaných služieb v súlade s platnou legislatívou SR a diskrétnosť.

            Svoje služby sme schopní poskytovať zákazníkom v rámci celej SR i stálym prevádzkarniam zahraničných osôb, aktuálne naše služby využívajú fyzické osoby, obchodné spoločnosti a neziskové organizácie z regiónu Kysúc, zo Žiliny, Martina, Bratislavy i Českej republiky.

            Pri svojej práci využívame produkty spol. KROS a.s. - účtovnícke softvéry ALFA plus - jednoduché účtovníctvo, OMEGA – podvojné účtovníctvo a OLYMP – mzdy a personalistika.

            Spoločnosť DATAPLUS, s.r.o. zodpovedá za správnosť účtovania a na svoje služby poskytuje záruku.