Živnostníci a daň z príjmu za rok 2017 - v papierovej forme alebo elektronicky?

04.01.2018 11:34

Od 1.7.2018 majú povinnosť komunikovať s daňovými úradmi elektrinicky už aj živnostníci.

Priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2017 môžu živnostníci podávať ešte v papierovej forme, t.j. odovzdaním priznania na daňovom úrade alebo jeho zaslaním poštou a to aj v prípade, že oznámia daňovému úradu predĺženie lehoty na podanie priznania do 30.6.2018 - ak toto priznanie najneskôr dňa 30.6.2018 naozaj podajú.

Keďže 30.6.2018 je sobota, v prípade, že bolo oznámené predĺženie lehoty do 30.6.2018 je možné priznanie podať ešte v pondelok 2.7.2018 (lehota sa posúva na najbližší pracovný deň), ale v tomto prípade už len elektronicky!