Cenník   

 

  • mesačný paušál – od 30,- € podľa špecifík a rozsahu účtovníctva – cena dohodou

 

  • alebo fakturácia podľa skutočného množstva vykonanej práce:

 

            jednoduché účtovníctvo:

            - od 0,30 € za účtovnú položku / účtovný zápis

            - účtovná závierka a priznanie k dani z príjmov fyzických osôb pre zákazníkov,

              ktorým vedieme účtovníctvo priebežne sú bezplatné

            - jednorázové vypracovanie priznania k dani z príjmov fyzických osôb pre

              zákazníkov, ktorým účtovníctvo priebežne nevedieme, pre osoby pracujúce

              v zahraničí, študentov, nepodnikateľov s príjmami z prenájmu a ostatnými

              príjmami – od 10,- €

 

            podvojné účtovníctvo:

            - od 0,50 € za účtovnú položku / účtovný zápis

            - účtovná závierka od 100,- € podľa rozsahu a zložitosti účtovníctva

            - priznania k dani z príjmov právnických osôb sú zahrnuté v cene účtovnej závierky

 

            DPH:

            - spracovanie priznania k DPH, vrátane súhrnných a kontrolných výkazov

              od 20 do 50,- €

 

            INTRASTAT:

            - od 15,- € / hlásenie

 

            Mzdy a personalistika:

            - od 10 do 15,- € / zamestnanec

            - v cene sú zahrnuté všetky prihlášky, odhlášky, výkazy, prehľady, hlásenia

              a ročné zúčtovania

 

Pozn.:

              Priznania k dani z motorových vozidiel ako aj všetky registrácie, poradenstvo          a zastupovanie pri komunikácii s orgánmi štátnej správy a ďalšími inštitúciami vykonávame bezplatne.