Archív článkov

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa (prerušenie vyučovania na školách) v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu

25.03.2020 08:42
www.vssr.sk/priklad-z-praxe/prekazky-v-praci-na-strane-zamestnavatela-prerusenie-vyucovania-na-skolach-koronavirus.htm?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=SEE20-D050-1E

Lehota na podanie priznania k DPH

20.03.2020 17:06
Ak platiteľ DPH v súvislosti so šírením koronavírusu predpokladá, alebo vie, že lehotu na podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za mesiac február 2020 (25. 3. 2020) nestihne, má možnosť požiadať správcu dane o odpustenie zmeškanej lehoty.

Povinnosť podať priznanie a zaplatiť daň z príjmu bola opäť posunutá a platí pre všetky FO a PO

19.03.2020 15:13
Finančná správa dňa 18.3.2020 oznámila schválenie nariadenia, podľa ktorého môžu všetky fyzické i právnické osoby podať daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň z príjmu za rok 2019 do 30.6.2020 bez akejkoľvek sankcie. Týmto nariadením fakticky dochádza k posunu termínu, resp. automatickému...

Odklad daňového priznania bez oznámenia pre osoby, ktoré nemajú povinnosť komunikovať s FS elektronicky

15.03.2020 17:18
  Fyzickým a právnickým osobám, ktoré s finančnou správou nie sú povinné komunikovať elektronicky je umožnený mimoriadny odklad podania  daňového priznania k dani z príjmov a to do 31.5.2020 bez nutnosti oznámenia tohto odkladu. Ak teda tieto osoby podajú daňové priznanie a zaplatia...

Uplatnenie OČR a PN v súvislosti so šírením koronavírusu

12.03.2020 09:48
V súvislosti s aktuálnym rizikom šírenia nákazy spôsobenej novým koronavírusom Sociálna poisťovňa zjednodušila postupy pri uplatňovaní nároku poistencov na ošetrovné (OČR) a nemocenské (PN) tak, aby sa obmedzil osobný kontakt verejnosti v ambulanciách všeobecných lekárov, pediatrov a v pobočkách...

Nákup kávovaru do kancelárie

07.02.2020 13:12
Daňovým nákladom je podľa § 2 písm. i) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov (ZDP) výdavok (náklad) na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie zdaniteľných príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka podľa § 6 ods. 11 ZDP,...

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zamestnávateľom alebo priznanie k dani z príjmu

06.02.2020 08:05
Zamestnanec, ktorý mal v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 17. februára 2020 písomne požiadať zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti. Nebude tak potom musieť sám podať daňové priznanie k dani z príjmov...

Zmeny v oblasti daní od 1.1.2020

30.12.2019 22:39
  - zníženie sadzby dane z príjmov z 19, resp. 21 % na 15 % pre fyzické i právnicke osoby, ktorých ročný príjem/výnos z podnikania nepresiahne 100.000 eur - zvýšenie nezdaniteľnej časti základu dane z 3937,35 na 4414,20 eura - nová kategória podnikateľa - mikrodaňovník - ide o fyzickú alebo...

Nezdaniteľná časť základu dane

20.09.2019 21:32
Nezdaniteľná časť základu dane sa od 1.1.2020 zvýši z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima.

Novela daňového poriadku má priniesť zníženie administratívnej náročnosti

26.08.2019 10:09
Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania elektronickej registračnej pokladnice. Tieto zmeny má priniesť novela daňového poriadku z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorú v stredu schválila...
Záznamy: 21 - 30 zo 87
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>