Archív článkov

Postupy účtovania - neziskové organizácie

01.01.2017 00:00
419/2007 Z. z. - Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky

Zákon o účtovníctve

01.01.2017 00:00
431/2002 Z. z. - Zákon o účtovníctve

Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo

01.01.2017 00:00
628/2007 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ

Zákon o správe daní (daňový poriadok)

01.01.2017 00:00
563/2009 Z. z. - Daňový poriadok

Postupy účtovania - podvojné účtovníctvo

01.01.2017 00:00
740/2002 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ

Ďalšie kalkulačky

28.09.2012 17:33
      https://ekonomika.sme.sk/kalkulacky/                              

Kalkulátor čistej mzdy

28.09.2012 17:32
    ekonomika.sme.sk/kalkulacky/kalkulator-cistej-mzdy-2013.php                              

Výpočet poistného pre SZČO

28.09.2012 17:22
      https://www.socpoist.sk/kalkulacky-na-vypocet-poistneho-pre-szco/55442s                    

Zákon o cestovných náhradách

26.09.2012 18:38
  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách   Obsah PRVÁ ČASŤ - ZÁKLADNÉ USTANOVENIA(§ 1 - § 2) DRUHÁ ČASŤ - POSKYTOVANIE NÁHRAD(§ 3 - § 9) TRETIA ČASŤ - NÁHRADY PRI ZAHRANIČNÝCH PRACOVNÝCH CESTÁCH(§ 10 - § 17) ŠTVRTÁ ČASŤ - NÁHRADY...

Zákon o sociálnom fonde

26.09.2012 18:31
  Zákon č. 152/1994 Zb. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov   Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Sociálny fond § 1 Tento zákon upravuje tvorbu a...
Záznamy: 61 - 70 zo 87
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>