Fyzické osoby - podnikatelia môžu od 1.7.2018 komunikovať s FS už len elektronicky

23.06.2018 12:56

Od 1. júla 2018 je zavedená povinná elektronická komunikácia s daňovými úradmi už aj pre fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi. 

Priznania, mesačné prehľady a ostatné podania môžu podať osobne na daňovom úrade najneskôr v piatok 29.6.2018, poštou najneskôr v sobotu 30.6.2018. Od 1. júla 2018 musia byť všetky podania na finančnú správu, vrátane daňových priznaní, podané výlučne elektronicky.