Dôležité linky:

   

 

            Finančné riaditeľstvo SR, sekcia daňová - drsr.sk

            Sociálna poisťovňa - socpoist.sk

            Všeobecná zdravotná poisťovňa - vszp.sk

            Dôvera, zdravotná poisťovňa - dovera.sk

            Union, zdravotná poisťovňa - unionzp.sk

            Obchodný register SR - orsr.sk

            Živnostenský register SR - zrsr.sk

            Štatistický úrad SR - statistics.sk

            Denný kurzový lístok ECB -

            https://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/denny-kurzovy-listok-ecb

            Elektronická zbierka zákonov - zbierka.sk

            Zákony - zakonypreludi.sk

            Poradca s.r.o. - poradca.sk

            Poradca podnikateľa - pp.sk

            S-EPI, s.r.o. - epi.sk

            Daňové centrum - danovecentrum.sk

            Porada - porada.sk

            KROS a.s. - kros.sk