Zrušenie daňovej licencie od roku 2018

31.10.2017 09:49

Daňová licencia, teda inštitút minimálnej výšky dane z príjmov právnickej osoby sa počnúc zdaňovacím obdobím 2018 už platiť nebude.

Zrušenie daňovej licencie priniesla novela zákona o dani z príjmov č. 341/2016 Z. z.

Pri podaní daňového priznania v roku 2018 za zdaňovacie obdobie 2017 (vrátane hospodárskeho roka so začiatkom v kalendárnom roku 2017) sa daňová licencia, hoci poslednýkrát, ešte platiť bude.

www.danovecentrum.sk/aktuality/zrusenie-danovej-licencie-od-roku-2018-aktualita-dc-10-2017.htm