Stravné sa od 1.6.2018 definitívne zvyšuje

26.05.2018 14:43

tt_zeny-sedia-pri-stole-v-restauracii

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách ustanovuje opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o sumách stravného č. 148/2018 Z. z. stravné nasledovne:

  • 4,80 eura pre časové pásmo 5 až 12 hodín,
  • 7,10 eura pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín,
  • 10,90 eura pre časové pásmo nad 18 hodín.

Opatrenie nadobúda účinnosť od 1. júna 2018 a zároveň sa zrušuje patrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 309/2016 Z. z. o sumách stravného.

 

Nárast súm príspevkov na stravné pre zamestnancov má vplyv aj na minimálnu sumu tzv. "gastrolístkov" pre zamestnancov, ktorá sa od 1. júna zvýši z 3,38 eura na 3,60 eura.  

 

Prehľad opatrení o sumách stravného pri tuzemských pracovných cestách

podľa § 5 ods. 2 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách:     

Právny predpis
opatrenie MPSVaR SR
Účinnosť Stravné patrí od
(§ 8 ods. 1)
Dĺžka trvania pracovnej cesty v hodinách
5 – 12 12 – 18 nad 18
č. 148/2018 Z. z. 1. 6. 2018 1. 6. 2018 4,80 € 7,10 € 10,90 €
č. 309/2016 Z. z. 1. 12. 2016 1. 12. 2016 4,50 € 6,70 € 10,30 €
č. 296/2014 Z. z. 31. 10. 2014 1. 11. 2014 4,20 € 6,30 € 9,80 €
č. 248/2012 Z. z. 24. 8. 2012 1. 9. 2012 4,00 € 6,00 € 9,30 €
 č. 533/2010 Z. z.  29. 12. 2010  1. 1. 2011  3,80 €  5,70 € 8,80 € 
č. 110/2009 Z. z. 25. 3. 2009 1. 4. 2009 3,60 € 5,40 € 8,30 €
č. 621/2008 Z. z. 1. 1. 2009 1. 1. 2009 3,30 € 5,00 € 7,70 €
č. 180/2008 Z. z. 24. 5. 2008 1. 6. 2008 98 Sk 149 Sk 230 Sk
č. 615/2005 Z. z. 24. 12. 2005 1. 1. 2006 89 Sk 135 Sk 208 Sk
č. 467/2003 Z. z. 27. 11. 2003 1. 12. 2003 80 Sk 122 Sk 188 Sk
č. 338/2002 Z. z. 1. 7. 2002 1. 7. 2002 72 Sk 110 Sk 170 Sk

 

www.danovecentrum.sk/aktuality/zvysene-sadzby-stravneho-od-1--6--2018-aktualita-dc-5-2018.htm