Návrh zvýšenia stravného od 1.6.2018

23.04.2018 20:45

Navrhovaným opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR o sumách stravného, ktoré rezort práce predložil do pripomienkového konania by mala suma stravného v prípade pracovnej cesty v trvaní 5 až 12 hodín stúpnuť od 1.6.2018 zo súčasných 4,50 eura na 4,80 eura za každý deň, stravné pri pracovnej ceste trvajúcej od 12 do 18 hodín by sa malo zvýšiť zo 6,70 eura na 7,10 eura a pri pracovnej ceste presahujúcej 18 hodín zo súčasných 10,30 eura na 10,90 eura

Minimálna hodnota stravných lístkov pre zamestnancov (75% zo sumy stravného v prípade pracovnej cesty v trvaní 5 až 12 hodín) by sa tak mala zvýšiť od 1.6.2018 z 3,38 eura na 3,60 eura.