Lehota na podanie priznania k DPH

20.03.2020 17:06

Ak platiteľ DPH v súvislosti so šírením koronavírusu predpokladá, alebo vie, že lehotu na podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za mesiac február 2020 (25. 3. 2020) nestihne, má možnosť požiadať správcu dane o odpustenie zmeškanej lehoty.