Povinnosť podať priznanie a zaplatiť daň z príjmu bola opäť posunutá a platí pre všetky FO a PO

19.03.2020 15:13

Finančná správa dňa 18.3.2020 oznámila schválenie nariadenia, podľa ktorého môžu všetky fyzické i právnické osoby podať daňové priznanie k dani z príjmov a zaplatiť daň z príjmu za rok 2019 do 30.6.2020 bez akejkoľvek sankcie. Týmto nariadením fakticky dochádza k posunu termínu, resp. automatickému predĺženiu lehoty na podanie priznania a zaplatenie dane do 30.6.2020. Predĺženie lehoty už nemusia oznamovať ani osoby, ktoré sú povinné komunikovať s Finančnou správou  elektronicky.