Prekážky v práci na strane zamestnávateľa (prerušenie vyučovania na školách) v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu

25.03.2020 08:42

www.vssr.sk/priklad-z-praxe/prekazky-v-praci-na-strane-zamestnavatela-prerusenie-vyucovania-na-skolach-koronavirus.htm?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=SEE20-D050-1E