Nezdaniteľná časť základu dane

20.09.2019 21:32

Nezdaniteľná časť základu dane sa od 1.1.2020 zvýši z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima.