Aktuality

Odklady a predĺženia aktuálnych zákonných termínov

25.03.2020 09:01
V súvislosti s aktuálnou situáciou súvisiacou s opatreniami proti hrozbe šírenia koronavírusu štát pristúpil k odkladu lehôt a zmenám pri plnení...

Možnosti a povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu

25.03.2020 08:59
www.vssr.sk/odborny-clanok/covid-19-moznosti-a-povinnosti-zamestnavatelov.htm?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=SEE20-D050-1E

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa (prerušenie vyučovania na školách) v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu

25.03.2020 08:42
www.vssr.sk/priklad-z-praxe/prekazky-v-praci-na-strane-zamestnavatela-prerusenie-vyucovania-na-skolach-koronavirus.htm?utm_source=emailing&utm_med

Lehota na podanie priznania k DPH

20.03.2020 17:06
Ak platiteľ DPH v súvislosti so šírením koronavírusu predpokladá, alebo vie, že lehotu na podanie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty za...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>