Aktuality

Ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmu zamestnávateľom alebo priznanie k dani z príjmu

06.02.2020 08:05
Zamestnanec, ktorý mal v roku 2019 zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti, môže najneskôr do 17. februára 2020 písomne požiadať zamestnávateľa o...

Zmeny v oblasti daní od 1.1.2020

30.12.2019 22:39
  - zníženie sadzby dane z príjmov z 19, resp. 21 % na 15 % pre fyzické i právnicke osoby, ktorých ročný príjem/výnos z podnikania nepresiahne...

Nezdaniteľná časť základu dane

20.09.2019 21:32
Nezdaniteľná časť základu dane sa od 1.1.2020 zvýši z 19,2-násobku na 21-násobok sumy platného životného minima.

Novela daňového poriadku má priniesť zníženie administratívnej náročnosti

26.08.2019 10:09
Zníženie administratívnej záťaže daňových subjektov, efektívnejšie vymáhanie daňových nedoplatkov, ale aj opatrenia v oblasti používania...
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>