Aktuality

Žiadosť o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti

06.04.2020 14:47
Informácie o nároku a tlačivá žiadosti: www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html www.pomahameludom.sk/

Odklad platby odvodov pre zamestnávateľov SZČO kvôli koronavírusu

06.04.2020 14:26
Novelou zákona o sociálnom poistení bol schválený odklad splatnosti: povinného poistného na sociálne poistenie za marec 2020, preddavku...

Odklady a predĺženia aktuálnych zákonných termínov

25.03.2020 09:01
V súvislosti s aktuálnou situáciou súvisiacou s opatreniami proti hrozbe šírenia koronavírusu štát pristúpil k odkladu lehôt a zmenám pri plnení...

Možnosti a povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu

25.03.2020 08:59
www.vssr.sk/odborny-clanok/covid-19-moznosti-a-povinnosti-zamestnavatelov.htm?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=SEE20-D050-1E
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>