Aktuality

SP a ZP Dôvera zverejnili formuláre (čestné vyhlásenie) na odklad poistného za marec 2020

12.04.2020 10:44
Sociálna poisťovňa: www.socpoist.sk/cestne-vyhlasenie/68510s   Dôvera - sprístupní formulár až po...

Mimoriadne opatrenia v súvislosti s koronavírusom (lehota na podanie priznania k dani z príjmov sa opäť posúva)

08.04.2020 21:29
 Daňové priznanie – k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktorého posledný deň lehoty na podanie uplynie počas obdobia pandémie, sa podáva v...

Žiadosť o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti

06.04.2020 14:47
Informácie o nároku a tlačivá žiadosti: www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html www.pomahameludom.sk/

Odklad platby odvodov pre zamestnávateľov SZČO kvôli koronavírusu

06.04.2020 14:26
Novelou zákona o sociálnom poistení bol schválený odklad splatnosti: povinného poistného na sociálne poistenie za marec 2020, preddavku...
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>