Lehota na podanie priznania k dani z príjmov za rok 2019 definitívne 31.10.2020 ?

06.09.2020 09:00

Podľa návrhu Ministerstva financií SR sa mimoriadna situácia pre daňovú oblasť (mimoriadna situácia v súvislosti so šírením tzv. Korona vírusu) končí dňom 30.9.2020 a preto, v prípade ak bude tento návrh parlamentom schválený, lehota na podanie priznania k dani z príjmov za rok 2019, ktorá je stanovená na posledný deň mesiaca následujúceho po mesiaci, v ktorom bude mimoriadna mimoriadna situácia ukončená, uplynie dňa 31.10.2020.