Finančná správa spustí pre klientov saldokonto daňových záväzkov a pohľadávok

12.04.2021 09:44
Finančná správa pripravila pre daňovníkov ďalšie proklientske opatrenie. Posilňuje elektronickú komunikáciu a vo štvrtok 15. apríla spustí prezeranie údajov osobného účtu, tzv. saldokonto. Vďaka nemu budú mať klienti finančnej správy prehľad o stave svojho osobného účtu. Saldokonto bude dostupné pre všetkých klientov, ktorí majú aktívnu elektronickú schránku na portáli finančnej správy.

Finančná správa pripravila pre svojich klientov ďalšiu novinku. Pre aktívne elektronicky komunikujúcich daňovníkov sprístupňuje saldokonto. Klienti finančnej správy tak získajú prehľad o stave na svojom osobnom účte z pohodlia domova bez nutnosti osobnej komunikácie s finančnou správou.

Saldokonto im umožní získať informácie o neuhradených a uhradených predpisoch, nedoplatkoch, preplatkoch, či preddavkoch a skontrolovať si tak prípadné nezrovnalosti.

Údaje o príslušnej dani sa budú zobrazovať v členení:

  • celková suma,
  • vyrubené, uhradené, neuhradené pred splatnosťou, neuhradené po splatnosti,
  • v prípade dane z príjmov resp. dane z motorových vozidiel predpísané preddavky, uhradené preddavky.

Okrem toho si budú môcť daňové subjekty prezerať aj obraty za vybratú daň a skontrolovať si, či ju platia v správnej výške, načas a či nemajú podlžnosti.

Údaje bude finančná správa pravidelne aktualizovať. Aktuálne údaje vyplývajúce z daňových priznaní podaných za rok 2020 sa v saldokonte objavia postupne, keďže finančná správa podané daňové priznania v súčasnosti ešte spracováva.

Finančná správa bude zobrazovať

  • uhradené predpisy s históriou jedného roka,
  • predpisy uhradené po lehote splatnosti jeden rok po dátume poslednej úhrady,
  • preddavky s históriou dvoch rokov.

Prístup do osobného účtu daňovníka bude môcť mať aj štatutárny zástupca a zástupca s generálnou mocou, alebo používatelia s obmedzeným prístupom k službám portálu finančnej správy, ak majú vyznačené oprávnenie Osobný účet – prístup k údajom,.

Projekt saldokonto je ďalším krokom v digitalizácii finančnej správy. Cieľom je uľahčovať komunikáciu klientov s finančnou správou bez nevyhnutnosti osobnej návštevy. Ďalším proklientskym projektom, na ktorom finančná pracuje, bude v tomto roku zavedenie obojsmernej komunikácie.

www.danovecentrum.sk/aktuality/financna-sprava-spusta-pre-klientov-saldokonto-aktualita-dc-4-2021.htm