Postupy účtovania - podvojné účtovníctvo

01.01.2017 00:00

740/2002 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v PÚ