Archív článkov

Zákon o zdravotnom poistení

23.09.2012 20:30
  Zákon z 21. októbra 2004 o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov   v znení zákona č. 718/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 352/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č....

Zákon o sociálnom poistení

23.09.2012 20:25
  Zákon č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení   v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004...

Živnostenský zákon

23.09.2012 20:16
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)   v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej...

Zákon o priestupkoch

23.09.2012 19:58
  Zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zák. č. 135/1961 Zb., 524/1990 Zb., 266/1992 Zb., 295/1992 Zb., 511/1992 Zb., 27/1993 Z. z., 171/1993 Z. z., 237/1993 Z. z., 42/1994 Z. z., 248/1994 Z. z., 249/1994 Z. z., 250/1994 Z. z., 202/1995 Z. z., 207/1995 Z. z., 265/1995 Z. z.,...

Správny poriadok

23.09.2012 19:56
  Zákon č. 71/1967 Zb. Zákon o správnom konaní (správny poriadok) v znení zák. č. 215/2002 Z. z., 527/2003 Z. z., 122/2006 Z. z., 445/2008 Z. z., 204/2011 Z. z. Obsah Prvá časť - ÚVODNÉ USTANOVENIA(§ 1 - § 4) Druhá časť - SPRÁVNE ORGÁNY,...

Trestný poriadok

23.09.2012 19:50
  Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zák. č. 650/2005 Z. z., 692/2006 Z. z., 342/2007 Z. z., 643/2007 Z. z., 61/2008 Z. z., 491/2008 Z. z., 498/2008 Z. z., 5/2009 Z. z., 59/2009 Z. z., 70/2009 Z. z., 97/2009 Z. z., 290/2009 Z. z., 291/2009 Z. z., 305/2009 Z. z., 576/2009...

Trestný zákon

23.09.2012 19:45
  Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zák. č. 650/2005 Z. z., 692/2006 Z. z., 218/2007 Z. z., 491/2008 Z. z., 497/2008 Z. z., 498/2008 Z. z., 59/2009 Z. z., 257/2009 Z. z., 317/2009 Z. z., 492/2009 Z. z., 576/2009 Z. z., 224/2010 Z. z., 547/2010 Z. z., 33/2011 Z. z., 262/2011...

Občiansky súdny poriadok

23.09.2012 19:39
  Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení zák. č. 35/1965 Zb., 36/1967 Zb., 158/1969 Zb., 49/1973 Zb., 20/1975 Zb., 133/1982 Zb., 180/1990 Zb., 328/1991 Zb., 519/1991 Zb., 263/1992 Zb., 5/1993 Z. z., 46/1994 Z. z., 190/1995 Z. z., 232/1995 Z. z., 233/1995 Z. z., 22/1996...

Občiansky zákonník

23.09.2012 19:32
  Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zák. č. 35/1965 Zb., 58/1969 Zb., 131/1982 Zb., 94/1988 Zb., 188/1988 Zb., 87/1990 Zb., 105/1990 Zb., 116/1990 Zb., 87/1991 Zb., 509/1991 Zb., 264/1992 Zb., 278/1993 Z. z., 249/1994 Z. z., 153/1997 Z. z., 211/1997 Z. z., 252/1999 Z. z.,...

Exekučný poriadok

23.09.2012 19:26
  Zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zák. č. 211/1997 Z. z., 353/1997 Z. z., 235/1998 Z. z., 240/1998 Z. z., 280/1999 Z. z., 415/2000 Z. z., 291/2001 Z. z., 483/2001 Z. z., 32/2002 Z....
Záznamy: 71 - 80 zo 87
<< 5 | 6 | 7 | 8 | 9 >>