Postupy účtovania - jednoduché účtovníctvo

01.01.2017 00:00

628/2007 Z. z. - Oznámenie o opatrení o postupoch účtovania pre podnikateľov účtujúcich v JÚ