Postupy účtovania - neziskové organizácie

01.01.2017 00:00

419/2007 Z. z. - Oznámenie o postupoch účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky