Ustanovenie sumy minimálnej mzdy a súm minimálnych mzdových nárokov na rok 2022

07.10.2021 10:06

V Zbierke zákonov vyšlo oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 352/2021 Z. z., ktorý sa zvyšuje suma minimálnej mzdy na rok 2022 zo sumy 623 eur na 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou a z 3,580 eura na 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Oznámením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 353/2021 Z. z. sa pre rok 2022 menia aj sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň aj pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín.

352/2021 Z. z.

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 1 zákona č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde v znení neskorších predpisov oznamuje, že suma minimálnej mzdy na rok 2022 je

a) 646 eur za mesiac pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou,

b) 3,713 eura za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.
 

353/2021 Z. z.

Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 120 ods. 8 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákonník práce“) oznamuje, že sumy minimálnych mzdových nárokov podľa § 120 ods. 4 Zákonníka práce na rok 2022 sú:

a) suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou pre príslušný stupeň:

Stupeň

Suma minimálneho mzdového nároku

1

646,00 eur za mesiac

2

762,00 eur za mesiac

3

878,00 eur za mesiac

4

994,00 eur za mesiac

5

1 110,00 eur za mesiac

6

1 226,00 eur za mesiac

 

b) suma minimálneho mzdového nároku pre príslušný stupeň za každú hodinu odpracovanú zamestnancom pri ustanovenom týždennom pracovnom čase 40 hodín:

Stupeň

Suma minimálneho mzdového nároku

1

3,713 eura za hodinu

2

4,379 eura za hodinu

3

5,046 eura za hodinu

4

5,713 eura za hodinu

5

6,379 eura za hodinu

6

7,046 eura za hodinu

www.danovecentrum.sk/aktuality/ustanovenie-sumy-minimalnej-mzdy-a-o-sum-minimalnych-mzdovych-narokov-na-rok-2022-aktualita-dc-10-2021.htm