Nové pravidlá pre preclievanie všetkých zásielok z tretích krajín od 1. júla

17.05.2021 09:47

Finančná správa finišuje prípravy na nové pravidlá preclievania, ktoré začnú v Európskej únii platiť od 1. júla 2021.

Colné konanie sa od tohto dňa stane povinným pre všetky nákupy z krajín mimo Európskej únie. Kupujúci budú musieť podať elektronické colné vyhlásenie na všetok dovážaný tovar. Pravidlá pre clo sa však nemenia, clo sa zaplatí až pri zásielke s hodnotou presahujúcou 150 eur.

Neplatí to však pre daň z pridanej hodnoty (DPH), ktorú budú musieť klienti od júla zaplatiť v prípade všetkých zásielok, teda aj v prípade, že pôjde o zásielky s nízkou hodnotou (do 22 eur). 

Finančná správa preclievanie zásielok do 150 eur svojim klientom zjednoduší.

Takéto zásielky, ktoré budú oslobodené od cla (do 150 eur), bude možné preclievať jednoduchým spôsobom prostredníctvom nového portálu finančnej správy.

Klienti budú mať možnosť podať colné vyhlásenie prostredníctvom jednoduchého elektronického formulára. Pre jeho použite bude platiť jedna výnimka. Ak bude tovar predmetom spotrebnej dane (napr. alkoholické nápoje) alebo sa budú na tovar vzťahovať zákazy a obmedzenia (napr. výrobky z chránených živočíchov, zbrane a pod.), nebude možné použiť tento jednoduchý formulár, ale použije sa štandardné colné vyhlásenie. 

Klienti sa nemusia nových povinností obávať. Finančná správa im podá pomocnú ruku. Všetky dôležité informácie k preclievaniu budú môcť kupujúci nájsť na špeciálnej podstránke na portáli finančnej správy, ako napríklad v prípade e-kasy.

Pripravené zodpovedať otázky je aj colné call centrum finančnej správy, ktoré funguje nonstop. Na voľbe č. 5 poskytujú konzultanti pre clo 24 hod. denne informácie týkajúce sa colných predpisov a technickej podpory k colným informačným systémom. Klienti tak nebudú nútení na preclenie zásielok zjednodušeným spôsobom využívať služby súkromných špedičných spoločností, precliť zásielky si po novom dokážu sami, čím ušetria peniaze.

www.danovecentrum.sk/aktuality/nove-pravidla-pre-preclievanie-vsetkych-zasielok-z-tretich-krajin-od-1-jula-aktualita-dc-5-2021.htm