Možnosti a povinnosti zamestnávateľov v súvislosti s hrozbou šírenia koronavírusu

25.03.2020 08:59

www.vssr.sk/odborny-clanok/covid-19-moznosti-a-povinnosti-zamestnavatelov.htm?utm_source=emailing&utm_medium=email&utm_campaign=SEE20-D050-1E