Žiadosť o príspevok na náhradu mzdy zamestnanca alebo paušálny príspevok na náhradu straty príjmu zo samostatnej zárobkovej činnosti

06.04.2020 14:47

Informácie o nároku a tlačivá žiadosti:

www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/spustame-prvu-pomoc.html

www.pomahameludom.sk/