Zvýšenie sumy základnej náhrady za používanie automobilu pri pracovných cestách od 1.6.2019

02.06.2019 18:13

Od 1. júna 2019 sa suma základnej náhrady za každý 1 km jazdy pre osobné cestné motorové vozidlá zvyšuje z 0,183 eur na 0,193 eur. V prípade, že sa použije k osobnému motorovému vozidlu príves, zvýši sa náhrada o 15 %.

Aby vznikol nárok na túto náhradu zamestnancovi, musí zamestnanec použiť motorové vozidlo iné ako motorové vozidlo poskytnuté zamestnávateľom (napr. vlastné, manželové, alebo vypožičané - vypožičané zamestnancom, nie zamestnávateľom!), pričom zamestnanec sa musí na použití takéhoto motorového vozidla so zamestnávateľom písomne dohodnúť.

SZČO si môže vo výdavkoch uplatniť náhradu za používanie motorového vozidla len v prípade použitia vlastného motorového vozidla, ktoré namá a ani v minulosti nemala v majetku, samozrejme vynaloženú len v súvislosti s činnosťou (dosahovaním príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 Zákona o dani z príjmov)vykonávanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykonáva.