Zrovnoprávnenie gastrolístkov a finančného príspevku na stravovanie

26.10.2021 10:08

Od 1. marca tohto roka si u zamestnávateľa, ktorý dovtedy zabezpečoval stravovanie formou stravovacích poukážok (tzv. gastrolístkov), zamestnanci môžu vybrať medzi stravovacími poukážkami a finančným príspevkom na stravovanie.

Gastrolístok bol doposiaľ nezdanený celý, pričom finančný príspevok, bol nezdanený do výšky 55 % zhákladnej sumy stravného (5,10 eur). Do sumy 2,81 eura, teda do 55 % aktuálnej základnej sumy stravného bude po novom nezdanený gastrolístok aj finančný príspevok. Príspevok zamestnávateľa zo sociálneho fondu zostáva naďalej nezdanený v plnej výške.