Suma životného minima platná od 1. júla 2019

20.06.2019 18:24

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky schválilo opatrením č.183/2019 Z. z. o úprave súm životného minima nasledovné sumy:

  1. ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu: 210,20 € mesačne,
  2. ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu: 146,64 € mesačne,
  3. ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa: 95,96 € mesačne.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. júla 2019.

Zmena životného minima tak postihne od 1. 7. 2019 aj základnú nepostihnuteľnú sumu pre účely exekučných zrážok zo mzdy a sumu predčasného starobného dôchodku, ktorú musí poistenec dosiahnuť, aby mohol požiadať o predčasný starobný dôchodok.

www.danovecentrum.sk/aktuality/suma-zivotneho-minima-platna-od-1-jula-2019-ai-mc-6-2019.htm