Stravné od 1. júla 2019

19.06.2019 18:46

Opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 176/2019 Z. z. o sumách stravného sa ustanovuje výška stravného:

- 5,10 EUR pre časové pásmo 5 až 12 hodín

- 7,60 EUR pre časové pásmo nad 12 hodín až 18 hodín

- 11,60 EUR pre časové pásmo nad 18 hodín.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1.7.2019.