Rozšírené ručenie odberateľa za odvod dane z pridanej hodnoty

06.01.2022 11:13

Od 1.1.2022 je odberateľ - platiteľ DPH povinný skontrolovať, či pri platbe bankovým prevodom platí dodávateľovi - platiteľovi DPH na bankový účet zaregistrovaný u Finančnej správy SR.

Ak odberateľ - platiteľ DPH zaplatí svojmu dodávateľovi - platiteľovi DPH za dodané tovary alebo služby na iný bankový účet, ako tento dodávateľ oznámil Finančnej správe SP bude odberateľ ručiť za odvedenie DPH dodávateľom.

Zoznam platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré používajú na podnikanie:

www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zoznamy/detail/_3a11bae5-4c60-46fd-b57e-ae0700a98ee7