Paušálne výdavky živnostníka v roku 2017

03.05.2017 11:55

Uplatnenie paušálnych výdavkov je jedným zo spôsobov uplatnenia daňových výdavkov. Od roku 2017 sa zvýšila percentuálna sadzba paušálnych výdavkov zo 40 % na 60 % z úhrnu príjmov. Ročný limit sumy paušálnych výdavkov sa zvýšil z 5 040 € na 20 000 €. Súčasne sa zrušil mesačný limit (420 €), ak podnikateľ uplatňuje paušálne výdavky a podniká len časť zdaňovacieho obdobia.

www.danovecentrum.sk/clanok-z-titulky/pausalne-vydavky-zivnostnika-v-roku-2017-aktualita-dc-3-2017.htm