Minimálna mzda od 1.1.2018

17.10.2017 23:18

Minimálna mzda v roku 2018 pre jednotlivé stupne náročnosti práce

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Mesačná minimálna mzda

Hodinová minimálna mzda

1

1

480

2,7590

2

1,2

576

3,3108

3

1,4

672

3,8626

4

1,6

768

4,4144

5

1,8

864

4,9662

6

2

960

5,5180

 

Sumy hodinových minimálnych miezd pri týždennom pracovnom čase 38 a ¾ hodiny a 37 a ½ hodiny v roku 2018

Stupeň náročnosti práce

Koeficient minimálnej mzdy

Výška minimálnej mzdy v roku 2018 pri ustanovenom týždennom pracovnom čase

38 a ¾ hodiny

37 a ½ hodiny

1

1

2,8480

2,9429

2

1,2

3,4176

3,5315

3

1,4

3,9872

4,1201

4

1,6

4,5568

4,7087

5

1,8

5,1264

5,2973

6

2

5,6960

5,8859