Komunikovať s Finančnou správou budeme už len elektronicky

04.09.2017 13:43

Od budúceho roka by mali všetky firmy aj živnostníci komunikovať s Finančnou správou už len elektronicky. Návrh novely Daňového poriadku, ktorý rieši elektronickú komunikáciu, bol vládou SR schválený. Kým doteraz mali túto povinnosť len platitelia DPH, po novom, ak bude návrh tejto novely schválený aj parlamentom, od 1. 1. 2018 budú povinne elektronicky s Finančnou správou komunikovať všetky právnické osoby a následne od 1. 7. 2018 aj všetky fyzické osobypodnikatelia.