Hodnota nákupov v hotovosti sa bude od 1.7.2022 zaokrúhľovať na 5 eurocentov

09.11.2021 10:22

Výsledná cena nákupu pri platbe v hotovosti sa od 1.7.2022 zaokrúhli na 5 eurocentov, pričom celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Zaokrúhľovanie sa nebude týkať platieb kartou ani bankových prevodov.