eKasa - výzva na podanie žiadosti o pridelenie kódu

13.05.2019 22:18

Finančná správa rozposlala približne 150 000 daňovým subjektom, u ktorých eviduje nezrušené aspoň jedno DKP ERP (daňový kód elektronickej registračnej pokladnice), informatívne upozornenie týkajúce sa projektu eKasa. V upozornení informuje, že podnikateľ je od 1. júla 2019 povinný používať na evidenciu prijatých tržieb pokladnicu eKasa klient, t. j. buď online registračnú pokladnicu, alebo virtuálnu registračnú pokladnicu.

Zároveň v oznámení vysvetľuje, že žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient je potrebné podať elektronicky prostredníctvom osobnej internetovej zóny na portáli finančnej správy. V žiadosti podnikateľ vyznačí, že žiada o pridelenie kódu pokladnice a zároveň môže prostredníctvom tejto žiadosti požiadať o zrušenie DKP súčasne používanej elektronickej registračnej pokladnice.

Finančná správa upozorňuje, že daňové kódy elektronických registračných pokladníc, ktoré nebudú zrušené do 30. júna 2019 na základe oznámenia podnikateľa, budú celoplošne zrušené k 1. júlu 2019.

Cieľom zaslaného informatívneho upozornenia je výzva tým podnikateľom, ktorí ešte nepožiadali o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, na podávanie žiadostí o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient zo strany daňového subjektu čo najskôr. A to aj v prípade, ak si svoju pokladnicu chce podnikateľ zinicializovať až neskôr.

Finančná správa v zaslanom upozornení preto vyzýva, aby si daňovníci nenechávali podanie žiadosti na poslednú chvíľu. Vyhnú sa tak zbytočnému stresu a tradičnému náporu posledných dní pred nástupom eKasy. V ozname tiež finančná správa dodáva, že ak medzičasom podnikateľ už podal Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice eKasa klient, môže považovať oznámenie za bezpredmetné. 

www.danovecentrum.sk/aktuality/softwarning-financnej-spravy-pre-ekasu---vyzva-na-podanie-ziadosti-o-pridelenie-kodu.htm