www.danovecentrum.sk/

                                                                                                               

                                                                                                                                              

    DATAPLUS, s.r.o.

    Čadečka 2690

    02201 Čadca

 

    kancelária/office: ul. Malá 2946/2C, 02201 Čadca

 

    IČO (Company registration number):                  44775687

    DIČ (Tax identification number):                         2022821504

    IČ DPH (Value added tax identification number): SK 2022821504

 

    spoločnosť zastupuje Ing. Peter Kubjatko, konateľ

    company representative: Ing. Peter Kubjatko, executive head

 

            Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v ŽilineOddiel: Sro,

    Vložka číslo: 51301/L

            Incorporated in the Business register of the District court of Žilina, section: Limited

    company, rider: 51301/L